Voisiko suomalaisesta asiakasosaamisesta olla vientituotteeksi? Voisiko maamme erottautua erinomaisella ja mieleenjäävällä asiakaspalvelulla ja asiakasviestinnällä? ”Sadan vuoden yksinäisyyden” jälkeen, olisiko aika avautua asiakkaille ja pyrkiä aitoon yhteistyöhön omien asiakkaiden kanssa. Vailla voitontavoittelun ja kustannusten karsimisen paineita, olisiko vihdoin aika ajatella uudelleen asiakkaan merkitys.

Jos keskittyisimmekin siihen, miten voisimme parhaalla mahdollisella tavalla ratkaista asiakkaan ongelman tai tarjota hänen tarpeeseensa sopivimman avun. Jos kaikki yrityksessä oivaltaisivat oman roolinsa asiakaspalvelijoina ja uusien ratkaisujen kehittäjinä. Saisimmeko yhdessä aikaan valloittavan vakuuttavaa ja ihan parasta asiakaspalvelua?

Emme todennäköisesti.

Ilman jatkuvaa ja aitoa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa emme enää voi onnistua ylittämään asiakkaiden odotuksia. Paraskaan arvaus asiakkaalle merkityksellisistä asioista ei enää riitä. Vain aito, yksilöllinen ja vahva asiakasvuorovaikutus voi valloittaa asiakkaan luottamuksen tällä asiakkaan aikakaudella. Kun olemme läsnä asiakkaalle ja kuuntelemme parhaiden asiakkaidemme tarpeita, toiveita ja ideoita, on meillä mahdollisuus onnistua. Ja näin kehittää palveluistamme ja tuotteistamme asiakkaalle se paras vaihtoehto.

Valloittavan vakuuttava asiakaspalvelu, -viestintä ja -vuorovaikutus vaativat meitä tulemaan ulos ”boxista”:

  • katsomaan palveluitamme ja tuotteitamme asiakkaan silmin
  • ymmärtämään, mikä asiakkaalle on oikeasti merkityksellistä
  • palvelemaan asiakas joka kerta hieman paremmin
  • oppimaan jokaiselta asiakkaalta jotakin uutta
  • olemaan aktiivisesti läsnä asiakkaalle
  • pitämään ennen muuta kiinni erinomaisesta asiakaskokemuksesta

Vuonna 2017 on mielestäni erinomainen aika aloittaa suomalaisen asiakaspalvelun ja -viestinnän uusi vuosisata. Kohotaan yhdessä maailman kärkeen myös suomalaisella asiakasosaamisella ja erotutaan kansainvälisestikin valloittavalla ja vakuuttavalla asiakastyöllä.

Minun missioni on rakentaa yhdessä suomalaisten yritysten kanssa Suomesta tyytyväisten asiakkaiden mallimaa. Maa, jossa asiakkuus on ilo asiakkaalle, mutta myös yrityksen henkilöstölle ja yritykselle itselleen.