Kun halutaan tarjota ihan parasta palvelua, on muistettava monta asiaa. Asiakkaan hurmaamiseen vaaditaan aina kokonaisvaltainen ja vaikuttava paketti osaamista, tunnetta ja tahtoa.

Olemalla aktiivinen asiakkaidensa kanssa ja huolehtimalla jatkuvasta vuorovaikutuksesta heidän kanssaan luodaan vahva perusta erinomaiselle asiakaskokemukselle. Mitä useammin on yhteydessä ja kontaktissa omiin asiakkaisiinsa, sitä paremmin heidät oppii tuntemaan ja sitä varmemmin pystyy tarjomaan parhaat tuotteet ja palvelut juuri heidän tarpeisiinsa.

Omien asiakkaiden kuuntelu unohtuu liian usein ja liian monelta, vaikka siten voisi helpottaa omaa työtään ja panostaa ennen muuta asiakkaille tärkeimpien asioiden kehittämiseen omassa yrityksessään.

Asiakaskohtaamisten suunnittelu ja henkilöstön valmentaminen niihin, ovat arvokkain asia, johon yrittäjän kannattaa paneutua taistelussa asiakkaiden mielenkiinnosta ja ostoeuroista. Varmistamalla asiakaspalvelu- ja myyntihenkilöstön kyvyn tarjota asiakkaille hyötyjä, lisäarvoa ja ostamisen helppoutta, varmistetaan asiakastyytyväisyyys ja näin myös yrityksen tuloksentekokyky.

Tyytyväinen asiakas tekee ostopäätöksensä hyvillä mielin. Päätöksenteon jälkeen on kuitenkin vielä syytä mahdollistaa asiakkaalle joustava ja vaivaton maksutapahtuma. Hymyä ja sen merkitystä ei myöskään voi liiaksi korostaa asiakaskohtaamisissa. Hymytön tapaaminen ei anna ilolle sijaa, eikä kohtaamisesta jää tunnetasolla juuri minkäänlaista muistijälkeä.

Ihan parhaaseen suoritukseen ylletään kuitenkin vasta silloin, kun asiakas onnistutaan yllättämään positiivisesti. Tähän riittää usein jo pelkkä tavanomaisesta poikkeava palvelukokemus, joka ylittää asiakkaan odotukset jollakin tavalla. Annetaan siis hieman enemmän kuin asiakas odotti!

Mikään ei  kuitenkaan estä pohtimasta ja suunnittelemasta näitä asiakasyllätyksiä jo etukäteen. Kun antaa ideoinnille aikaa ja miettii mahdollisuuksiaan yllättää asiakkaansa yhä uudelleen iloisesti, voi pian huomata ihan parhaiden asiakaskokemusten tarjoajan maineensa kasvavan ennennäkemättömällä vauhdilla.

 

Ihan parasta asiakaskokemuksen toimintaohje:

1. Huomioi aktiivisesti
2. Kuuntele tarkasti
3. Tarjoa hyötyjä
4. Helpota ostamista
5. Luo lisäarvoa
6. Varmista logistiikka
7. Mahdollista maksaminen
8. Tarkista tyytyväisyys
9. Muista hymy
10. Yllätä iloisesti!

Yllättäkää siis asiakkaanne iloisesti ja katsokaa mitä tapahtuu!

Tulosta tästä toimintaohjetaulu seinällesi!