Case-esimerkki: Asiakkaan silmin@ -analyysi

Haluatko tietää miltä sinun yrityksesi näyttää asiakkaan silmin eri asiakasviestintä- ja palvelukanavissa?

Asiakkaan silmin@ -analyysi antaa nopeasti käsityksen oman yrityksen synnyttämistä mielikuvista ja asiakaskokemuksista asiakkaan silmin. Helppo tapa löytää nopeasti käytäntöön vietäviä toimenpiteitä ja asiakaskokemusta parantavia oman toiminnan kehitysideoita ja ratkaisuja.

Tavoite:
Yrityksen digitaalisen asiakasnäkyvyyden analysointi asiakkaan silmin ja uusien ideoiden ja kehityskohteiden löytäminen asiakasviestinnän sisällöntuotantoon

Sisältö:

  • Nykyisen näkyvyyden ja asiakastavoittavuuden analysointi kaikkien käytössä olevien digitaalisten kanavien osalta
  • Arvio sisältöjen synnyttämistä mielikuvista yrityksen tuotteista ja palveluista
  • Kehitysehdotukset sisällöntuotannolle asiakasmielenkiinnon parantamiseksi

Toteutus:

Arvio näkyvyydestä tehdään 30 ensimmäisen hakukone-osuman tuotoksen perusteella (+ erikseen ne käytössä olevat kanavat, jotka eivät tähän ryhmään nouse)

Lopputulos/tuote:

  • Yhteenvetovertailu (kaaviokuva) käyttäjien ja seuraajien määristä ja/tai tykkääjistä, kehityksestä ja vuorovaikutusaktiivisuudesta eri kanavissa
  • Ehdotus eri kanavien sisällöntuotannon kehittämiselle jatkossa entistä enemmän asiakasta kiinnostavaksi ja aktivoivaksi

Aikataulu:

Saatavissa kerta-analyysinä tai tarpeen mukaan esim. 3 tai 6 kk:n välein toistuvana ja jatkuvana analyysinä

 

Case-esimerkki: Sisältöjen konseptointi

Haluatko asiakkaidesi saavan tasalaatuista palvelua kanavasta tai henkilöstä riippumatta?

Yrityksen yhteisen asiakasviestinnän konseptointi varmistaa asiakaskokemuksen laadun ja luotettavuuden kaikissa kanavissa ja kaikissa tilanteissa. On erittäin tärkeää, että yritys– ja asiakasviestintä on johdonmukaista ja yhtenevää.

Kun yrityksen keskeiset asiakaslupaukset on konseptoitu ja asiakaspalvelun arjessa antamat yhteiset vastaukset muotoiltu tukemaan yrityksen ydinviestejä, voi asiakastyötä tekevä onnistua työssään ja rakentaa näin erinomaisia asiakaskokemuksia.

Asiakasviestinnän konseptointia voidaan hyödyntää asiakaspalvelussa, eri asiakasviestintäkanavissa kaikessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

Asiakasviestinnän konseptoinnin toteutuksen laajuus määräytyy kunkin yrityksen nykytarpeen mukaan.

 

Case-esimerkki: Innostu asiakkaasta -workshop/valmennus henkilöstölle

Innostu asiakkaasta -koulutus antaa perustietoa omista asiakkaista ja asiakkaan kohtaamisesta. Innostaa oman asiakastyön kehittämiseen ja onnistumisten jakamiseen. Rakentaa yrityksen asiakaspalvelukokemusta ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Sitouttaa henkilöstön yhteisiin toimintatapoihin.

Sisältö:

  • Meidän asiakkaat – keitä ja millaisia he ovat?
  • Millaista asiakaskokemusta tavoittelemme? – asiakastyön pelisäännöt
  • Iloa asiakkuuksista – kehity ja kehitä

 

Case-esimerkki: Uusien asiakasideoiden arviointi ja sparraus

Haluaako yrityksesi tarjota markkinoiden parasta asiakaspalvelua omille asiakkailleen? Oletko keksinyt uuden, asiakasnäkökulmasta paremman tavan tarjota ratkaisujasi asiakkaille?

Heitä ideasi arvioitavaksi ja sparrattavaksi. Aidon lisäarvon synnyttäminen asiakkaalle vaatii kokonaisuuden arviointia niin asiakkaan kuin yrityksen kannattavuudenkin näkökulmasta.

Autan löytämään ja kehittämään ideastasi toteuttamiskelpoisen ja kannattavan toimintamallin. Kerro tavoitteesi, etsitään siihen yhdessä 2-3 käytännönläheistä toteutusideaa.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!