Innostu asiakkaasta -henkilöstön asiakas- ja myyntityön valmennus

 • kesto 2-4 h
 • antaa perustietoa omista asiakkaista ja asiakkaan kohtaamisesta
 • innostaa ja sitouttaa henkilöstön yhteisiin toimintatapoihin
 • sisältö räätälöity yrityksen tarpeisiin sopivaksi ja ajankohtaiseksi

 

Innostava myynninjohtamisen valmennus/workshop esimiehille

 • kesto 4-6 h
 • asiakasnäkökulman myyntityöhön voimakkaasti tuova käytännönläheinen workshop
 • rakentaa yrityksen asiakaspalvelukulttuuria ja vahvistaa esimiehen motivointi- ja sitouttamistaitoja
 • sisältö räätälöity kohderyhmän mukaan

 

Räätälöidyt muutosvalmennukset/workshopit

 • kesto 4-6 h
 • uusien toimintamallien muutosten läpivienti
 • esim. asiakaskokemuksen rakentaminen ja kehittäminen käytännössä
 • sisältö räätälöity muutostarpeen ja tavoitteiden mukaisesti