Asiakkaan silmin@ -analyysi

 • digitaalisen näkyvyyden nykytilan analysointi asiakkaan silmin
 • toimenpiteet/resursointi/sisältöideat ja ehdotukset
 • jatkuva seuranta 1 kk, 3 kk tai 6 kk välein

 

Asiakasrakenteen kehittäminen

 • nykytilan analyysi ja arviointi
 • tavoitetilan ja kehitystarpeiden määrittely
 • tarvittavien kehitystoimenpiteiden toteutussuunnitelma

 

Uusasiakashankinta

 • potentiaalisten uusien asiakaskohderyhmien kartoitus
 • tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittely
 • toteutussuunnitelma (max 6 kk)

 

Uudet tuotteet ja palvelut

 • sparraus- ja kehityspalvelu
 • arviointi asiakasnäkökulmasta

 

Asiakaspalvelu-konseptit ja palvelumuotoilu

 • testaus ja arviointi asiakasnäkökulmasta