Uusasiakashankinta

 • uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraus
 • kampanjasuunnitelmat

 

Tunnettuuden ja yritysmielikuvan kehittäminen

 • markkinointi- ja kampanjasuunnitelmat
 • kohderyhmittäin ja medioittain


Asiakastapahtumat ja/tai muu asiakasaktivointi

 • tapahtuman tai tilaisuuden suunnittelu
 • toteutuksen organisointi, alihankinta ja/tai johtaminen
 • asiakastyytyväisyyspalautteen kerääminen ja analysointi

 

Asiakasviestinnän sisältösuunnitelmat

 • kanava/kohderyhmäkohtaiset tavoitteet
 • sisältösuunnitelmat
 • aikataulutus ja kanavien priorisointi
 • vaikuttavuusmittarit


Sisältöjen konseptointi

 • markkinointiviestintään esim. asiakaslupaukset ja ydinviestit
 • asiakaspalveluun kysymykset & vastaukset ja muu viestintä
 • myyntityöhön myyntiargumentit ja asiakashyödyt
 • yritysviestintään arvot, visio, missio ja strategian kiteytys


Sisällöntuotanto

 • sisällöntuotanto eri kanaviin esim. blogit ja some
 • sisällöntuotannon käytännön organisoinnin suunnittelu
 • kehittämis- ja toteutussuunnitelmat